Polityka prywatności

  1. Firma Elarto Elżbieta Trzeciak, ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP 573-171-22-26, REGON 152145580, wpisana do wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, właściciel sklepu internetowego elarto.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

  2. Dane dotyczące Klientów sklepu internetowego elarto.pl nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

  3. Dane przekazywane przez Klientów sklepu internetowego elarto.pl będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

  4. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji i/lub realizacji umowy, właściciel sklepu internetowego elarto.pl może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5)

  5. Sklep internetowego elarto.pl zapisuje na komputerze Klienta pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Klient sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu internetowego elarto.pl.

  6. Właściciel sklepu internetowego elarto.pl gromadzi statystyki odwiedzalności sklepu internetowego elarto.pl.

  7. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm). W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.

  8. Dla korzystania z sklepu internetowego elarto.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.