Regulamin newslettera

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, udostępnianego przez Elżbietę Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357, będącą właścicielem Sklepu internetowego ELARTO.

 1. Dane kontaktowe SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO: Elarto Elżbieta Trzeciak 42-215 Częstochowa ul. Gruszowa 18, e-mail: sklep@elarto.pl, tel.: 34 344-14-14.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO uzależnione jest posiadaniem przez Użytkownika:
  • dostępu do określonych urządzeń, w tym w szczególności komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do sieci Internet,
  • dostępu do przeglądarki internetowej,
  • posiadaniem aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej (adresu email) i/lub
  • posiadaniem numeru telefonu.
 4. Usługa Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji z usługi przez Użytkownika lub zaprzestania świadczenia usługi przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO.
 5. W ramach usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, na adres e-mail wskazany przez użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości push w aplikacjach, wiadomości wyświetlane lub wysłane na numer telefonu wskazany przez użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, MMS wysyłana jest informacja o produktach oferowanych przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO, nowościach, aktualnych promocjach, konkursach.
 6. Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO wysyłany jest nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
 7. Informacje przekazywane za pośrednictwem usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO kierowane są do użytkownika w formie listu elektronicznego na wskazany przez niego adres e-mail (adres poczty elektronicznej), jak również wiadomości push w aplikacjach, wiadomościach wyświetlanych lub wysłanych.
 8. Zamówienie usługi (subskrypcja) Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO jest możliwa po wykonaniu przez użytkownika następujących czynności:
  • wpisanie (podanie) adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu użytkownika w formularzu udostępnianym na stronie www.elarto.pl lub w momencie rejestracji nowego Użytkownika SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO i wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych, poprzez kliknięcie przycisku „OK”, a także poprzez podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i informacji o promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
  • w przypadku wpisania w formularzu numeru telefonu, wyrażenie zgody na używanie przez Elżbietę Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika, dla celów marketingu bezpośredniego i przesyłania Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.),
  • zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu,
  • użytkownicy wyrażający chęć subskrypcji w momencie rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM ELARTO, dodatkowo muszą kliknąć w link potwierdzający rejestrację przekazany na adres e-mail użytkownika w przesłanej przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO wiadomości elektronicznej o tytule „Zanim powiesz "tak"?”
 9. W ramach usługi każdy Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO zawiera informację o nadawcy usługi: Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.
 10. Zamówienie usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO zgodnie z postanowieniami ust. 8 Regulaminu, skutkuje dodaniem adresu e-mail użytkownika do listy kontaktów elektronicznych Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO i/lub dodaniem numeru telefonu do listy kontaktów telefonicznych Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej użytkownika lub jego numeru telefonu jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO jest Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak z siedzibą przy ul. Nałkowskiej 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 5731712226, REGON: 152145580, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem 74357.
 12. Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak przetwarza przekazane przez użytkowników i zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, o treści: Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij TUTAJ.” „Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe w postaci numeru telefonu, może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio numer telefonu, na który wysyłany jest Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub zrezygnować z usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO, poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@elarto.pl.
 14. W ramach świadczenia usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać oraz nie przekazywać treści o charakterze bezprawnym.
 15. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elarto.pl, formularza kontaktowego lub telefonicznie, pod tel. 34 344-14-14, czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 16:00. Opłata za połączenie telefoniczne ze SKLEPEM INTERNETOWYM ELARTO, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta użytkownik.
 16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas subskrypcji usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, na adres e-mail inny niż podany w ramach subskrypcji usługi Newsletter SKLEPU INTERNETOWEGO ELARTO lub inny preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez SKLEP INTERNETOWY ELARTO. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SKLEP INTERNETOWY ELARTO zwróci się do użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Elżbieta Trzeciak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Elarto Elżbieta Trzeciak zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez przesłanie za pośrednictwem usługi Newsletter SKLEP INTERNETOWY ELARTO oraz na adres e-mail/numer telefonu wskazany podczas subskrypcji usługi informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu.
 18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter SKLEP INTERNETOWY ELARTO w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 19. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem www.elarto.pl w zakładce REGULAMIN NEWSLETTER w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 20. Elarto Elżbieta Trzeciak poleca użytkownikom zapoznanie się z Polityką prywatności i plików cookies, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.elarto.pl w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Łap okazję

 • Jakie marki znajdę w ofercie hurtowni elarto?

  W hurtowni znajdziesz przede wszystkim rosnący z roku na rok asortyment naszej marki własnej elarto. Ponadto posiadamy szeroki wachlarz ofertowy innych produktów, które z powodzeniem mogą być używane w salonach kosmetycznych. Do najpopularniejszych producentów zaliczają się m.in. Norel, Apis, Bielenda, Farmona, Podopharm, Aarkada, Studex, Staleks.

 • W jakich godzinach i w jaki sposób mogę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta?

  W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w  godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowo - pisząc na adres: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli szczegółowych informacji.

 • Jakie zalety ma założenie konta klienta?

  Zakładając konto zyskujesz możliwość zakupu produktów, które mają ukryte ceny z uwagi na ich specjalistyczny charakter i przeznaczenie dla branży kosmetycznej, podologicznej i fryzjerskiej, a po spełnieniu określonych warunków również możliwość zakupu produktów selektywnej marki Podopharm. Ponadto otrzymujesz dostęp do historii zamówień, gdzie możesz śledzić aktualny status swojego zamówienia.

 • Czy mogę złożyć zamówienie bez rejestracji?

  Jest możliwość złożenia zamówienia jako gość, natomiast część produktów oferowanych na naszej stronie nie jest dostępna bez zalogowania - mają ukryte ceny i nie ma możliwości dodania ich do koszyka.

 • Dlaczego mój kod rabatowy nie działa?

  Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami na stronie. Jeśli w koszyku spełnione są wszystkie wymagane warunki (np. kod obejmuje tylko jedną wybraną markę) sprawdź czy kod rabatowy został wpisany poprawnie i bez zbędnych spacji. Pamiętaj, że przyznane kody rabatowe mają określoną datę ważności. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione i kod jest ważny, a rabat nadal nie działa, prosimy o kontakt: marketing@elarto.pl

 • Jak otrzymać powiadomienie o powrocie produktu do sprzedaży?

  Na stronie produktu, pod ceną znajdziesz informację “Podaj nam swój adres e-mail, a powiadomimy Cię o dostępności produktu”, pod tym komunikatem znajduję się okno, w które należy wpisać swój adres e-mail. Jak tylko produkt wróci do ponownej sprzedaży otrzymasz powiadomienie o jego dostępności. 

 • Jaki jest czas realizacji zamówienia?

  Staramy się realizować zamówienia tak szybko, jak jest to możliwe - zamówienia, za które płatność została zaksięgowana do godziny 13:00 są przeważnie wysyłane jeszcze tego samego dnia. Zamówienia złożone w późniejszych godzinach lub w weekend są wysyłane w kolejny dzień roboczy. Produkty dostępne na zamówienie mają wydłużony czas realizacji - 7 dni roboczych, które są liczone od momentu zaksięgowania wpłaty. 

 • W jaki sposób mogę opłacić moje zamówienie?

  Zamówienie możesz opłacić za pomocą następujących form płatności:

  - BLIK,
  - przelewy online,
  - płatności kartami,
  - Apple Pay,
  - Google Pay,
  - płatności odroczone PayPo,
  - system ratalny.

  Jest także możliwość złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem – płatne przy odbiorze.

  Wybierając się bezpośrednio do naszej siedziby możesz opłacić zamówienie gotówką lub kartą.

 • Czy jeśli miałam problem z płatnością mogę zapłacić za zamówienie tradycyjnym przelewem?

  Tak, oczywiście. Poniżej znajdują się dane do przelewu:

  elarto Elżbieta Trzeciak
  ul. Zofii Nałkowskiej 7
  42-200 Częstochowa
  mBank 47 1140 2004 0000 3702 8063 2978

  Prosimy o umieszczenie numeru zamówienia w tytule przelewu.

 • Jakie formy dostawy są dostępne i jakie są ich koszty?

  Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub DPD.

  Ceny dla przesyłek krajowych przedstawiają się w następujący sposób:

  - paczkomaty InPost: 9,90 zł brutto,
  - paczkomaty InPost - płatność w paczkomacie: 19,99 zł brutto,
  - firma kurierska InPost/DPD: 13,99 zł brutto,
  - firma kurierska InPost/DPD - płatność przy odbiorze: 19,99 zł brutto.

  ! Darmowa wysyłka obejmuje przesyłki krajowe przy zamówieniach opłaconych “z góry” (przelewem) powyżej 300 zł brutto (nie obejmuje towarów wysyłanych przesyłką gabarytową, takich jak fotele kosmetyczne, czy autoklawy).

  Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Gruszowej 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

 • Czy jest możliwość wysyłki zamówienia za granicę?

  Tak, paczki za granicę wysyłamy za pośrednictwem firmy DPD. Na bieżąco aktualizujemy listę dostępnych krajów, więc prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowy: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli Ci szczegółowych informacji.

 • Jak złożyć zamówienie z wysyłką zagraniczną?

  Aby złożyć zamówienie z wysyłką zagraniczną złóż zamówienie przez stronę naszego sklepu, wypełnij dane kontaktowe - nasz system ma pewne ograniczenia, więc dla pewności wpisz dokładne dane do faktury w polu “Dodatkowych informacji” oraz wybierz opcję dostawy “Odbiór osobisty” i formę płatności “Płatność przy odbiorze”.

  Po zweryfikowaniu przez nas numeru NIP w VIES zamówienie zostanie zrealizowane bez naliczania podatku VAT. Następnie prześlemy na Twój adres e-mail proformę do opłacenia przelewem. Po zaksięgowaniu płatności dostarczymy Ci drogą elektroniczną dokumenty zakupu, które należy podpisać i odesłać nam w odpowiedzi zwrotnej.

  Z uwagi na to, że koszty dla wysyłek zagranicznych przeliczane są indywidualnie w przypadku zapytań o dokładne koszty lub wyjaśnienie całej procedury prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowy: sklep@elarto.pl, nasz pracownik udzieli szczegółowych informacji.

 • Czy mogę odebrać swoje zamówienie osobiście?

  Tak, istnieje taka możliwość. Zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie firmy w Częstochowie przy ul. Gruszowej 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 • W jaki sposób mogę śledzić swoje zamówienie?

  Szczegółowe informacje odnośnie swojego zamówienia i jego aktualny status oraz numer śledzenia przesyłki znajdziesz w zakładce “Historia zamówień” po zalogowaniu do konta klienta. Ponadto o zmianach statusu zamówienia będziesz informowana/y mailowo.

 • Czy mogę zmienić zamówienie po jego złożeniu?

  Niestety nie ma takiej możliwości w panelu klienta na naszej stronie, ale oczywiście jest możliwość modyfikacji zamówienia, jeśli jeszcze nie zostało ono spakowane. Aby wprowadzić zmiany skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14. 

 • Czy mogę zmienić adres doręczenia po złożeniu zamówienia?

  Do momentu wysłania zamówienia możemy dowolnie zmienić adres doręczenia. Z kolei już po nadaniu paczki możemy przekierować paczkę na inny adres tylko w przypadku opcji dostawy kurierem DPD lub InPost, w przypadku przesyłki paczkomatowej nie jesteśmy w stanie zmienić punktu doręczenia.

 • Czy istnieje możliwość anulowania zamówienia?

  Jeśli po złożeniu zamówienia jednak zmienisz zdanie oczywiście możesz anulować zamówienie - skontaktuj się z nami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 pod numerem 34 344 14 14 lub mailowo - pisząc na adres: sklep@elarto.pl.

 • Czy mogę zwrócić zakupiony towar? Jeśli tak, jakie są warunki zwrotu?

  Jeśli jesteś:

  - konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta,
  - przedsiębiorcą, któremu zgodnie z przepisami prawa przysługują uprawnienia konsumenta (dokonałeś zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale przedmiot umowy, czyli zakupiony towar, nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, który zostaje określony w związku z przedmiotem wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej),

  możesz odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

  Możesz zgłosić zwrot na dwa sposoby:

  - pisemnie na adres: elarto, ul. Gruszowa 18, 42-200 Częstochowa
  - w formie elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl

  Dla ułatwienia zgłoszenia zwrotu skorzystaj z naszego gotowego wzoru: Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu.

  Następnie nadaj paczkę na adres:
  elarto.pl
  ul. Gruszowa 18
  42-215 Częstochowa
  telefon: 34 344 14 14

  Nie odbieramy przesyłek z paczkomatu.

  Zwrot należności otrzymasz maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 • W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

  W naszej ofercie znajdują się tylko produkty wysokiej jakości, starannie wykonane, solidne i bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie produkty przed wysyłką były odpowiednio zabezpieczone, dlatego też reklamacje zdarzają się niezwykle rzadko. Każdy produkt, na tyle na ile jest to możliwe, przed wysyłką jest sprawdzany i jeżeli cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, na pewno takiego produktu do Ciebie nie wyślemy. Jeżeli jednak okazałoby się, że produkt ma wady, jest niekompletny, jest niezgodny z opisem itd. masz prawo złożyć reklamację.

  Możesz złożyć reklamację na dwa sposoby:

  - pisemnie na adres: elarto, ul. Gruszowa 18, 42-200 Częstochowa
  - w formie elektronicznej na adres: elarto@elarto.pl

  Zalecamy podanie w opisie reklamacji:

  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, możesz również dołączyć zdjęcie wady (zdjęcie nie jest oczywiście obowiązkowe, ale często pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z wadą),
  - Twoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  Dla ułatwienia zgłoszenia reklamacji skorzystaj z naszego gotowego wzoru: Formularz reklamacji.

  Po przesłaniu nam zgłoszenia reklamacyjnego natychmiast poinstruujemy Cię o dalszych krokach. Na ustosunkowanie się do reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji powiadomimy Cię drogą mailową. Jeżeli okaże się, że niezbędne będzie dostarczenie do nas reklamowanego produktu, poprosimy Cię o przygotowanie go do wysyłki, a następnie wyślemy do Ciebie kuriera, który w uzgodnionym terminie odbierze od Ciebie produkt na nasz koszt.

Produkt został dodany do koszyka
x
Do darmowej wysyłki brakuje
Ilość produktów w twoim koszyku: . Ilość produktów w twoim koszyku: 1.
Razem produkty:
Dostawa:
Razem:
Kontynuuj zakupy Zamów